3 situacije odabira oblika fotokeramike za nadgrobni spomenik

oblici fotokeramike

Odabir fotokeramike najviše ovisi o pitanjima i situacijama poput:

  1. Na nadgrobnom spomeniku već postoje nadgrobne slike.
  2. Napravili ste novi nadgorbni spomenik ili ste ga dali na izradu.
  3. Zamijenili biste već postavljene slike novima.


Na nadgrobnom spomeniku već postoje nadgrobne slike.

Ako imate već postavljenu sliku na spomenik, a sad želite postaviti sliku druge osobe, Najbolje je:

     • poslikati trenutno postavljenu/postavljene slike kako bi pozadine, omjeri i boje pristajale uz već postavljenu porculansku sliku, odnosno slike.
     • izmjeriti njihovu dimenziju kako bi se mogla izraditi nova u dimenzijama jednakima staroj porculanskoj slici.


Napravili ste novi nadgorbni spomenik ili ste ga dali na izradu.

Odabir nadgrobne slike u ovom slučaju ovisi o prostoru koji Vam je dostupan na spomeniku. Kada imate dovoljno prostora na spomeniku tada imate potpunu fleksibilnost u odabiru fotokeramike.

Detalji poput odabira kako želite da fotokeramika izgleda ovisi samo o Vašim željama i ukusu. U ovim situacijama stranke imaju najveću slobodu odabira.


Zamijenili biste već postavljene slike novima.

Zamjenom starih nadgrobnih slika novima, omogućuje slobodu odabira fotokeramike. Baš kao što je to i slučaj kod izrade novog spomenika, odabir ovisi jedino o dostupnom prostoru.

Vodite računa o rasporedu slova i nadgrobnih ukrasa na spomeniku, također i o budućim nadopisivanjima i slikama.

ovalna nadgrobna slika s bijelim rubom

Oval​

Oval za memorijalnost i svetost, jer se često koristi na spomenicima i slikama svetaca.

fotokeramika boemia sa uzdignutim rubom i dva zlatna ruba

Boemia

Uzdignuti rub Boemie daje efekat okvira oko slike.

fotokeramika pravokutna u boji sa sivim rubom

Pravokutna

Klasičan pravokutni oblik koji se oduvijek koristi za fotografije na papiru.

nadgrobna slika srce u boji

Srce

Srce je primjeren oblik za parove, supružnike ili djecu.

Predlošci fotokeramike

U galeriji pogledajte primjerke izrade fotokeramike.

Oznake: