Aplikacija grančice ruže - crvena - lijeva - 29315

*Količina ruža na grančici ovisi o dimenzijama aplikacije