Aplikacija grančice ruže - roza - lijeva - 29321

*Količina ruža na grančici ovisi o dimenzijama aplikacije