Politika privatnosti

Politika Zaštite Privatnosti

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

1.Opće Odredbe

Molimo vas da pažljivo pročitate ove opće uvjete zaštite osobnih podataka koji se odnose na korištenje web stranice www.marmeton.hr (u daljnjem tekstu: ove web stranice; ili web stranice www.marmeton.hr). Ovi uvjeti reguliraju prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka koje korisnici (fizičke osobe) dostavljaju, odnosno koji su obrađeni, prikupljeni i pohranjeni, od strane Marmeton d.o.o. voditelja obrade osobnih podataka sa sjedištem na adresi Druge Poljanice br.2, 10040 Zagreb, OIB: 33734896840 (u daljnjem tekstu Marmeton d.o.o.).

2. Svrhe Obrade Osobnih Podataka

Marmeton d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije narudžbi, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinških aktivnosti, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica. Marmeton d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.marmeton.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Marmeton d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

3.Zaštita Privatnosti

Marmeton d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost i osobne podatke korisnika. Ako imate pitanja u vezi s zaštitom osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese marmeton@marmeton.hr.

4.Kontakt Voditelja Obrade Podataka

Voditelj obrade podataka Marmeton d.o.o. dostupan je za sve upite i zahtjeve u vezi s osobnim podacima. Kontaktirati ih možete putem e-mail adrese marmeton@marmeton.hr ili poštom na adresu Marmeton d.o.o., Druge Poljanice br.2, 10040 Zagreb.

5.Prihvaćanje Uvjeta

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Korištenjem web stranice www.marmeton.hr, davanjem osobnih podataka putem iste i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.marmeton.hr, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i slaže se s općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te da je upoznat sa svrhama i načinima prikupljanja, obrade i korištenja svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Ako se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te ostalim možebitnim uvjetima i zakonskim propisima koji pripadaju ovoj web stranici www.marmeton.hr i načinu na koji se koristi, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.marmeton.hr.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.marmeton.hr

6.Promjene Općih Uvjeta Zaštite Osobnih Podataka

Marmeton d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune uvjeta zaštite osobnih podataka objavom ažuriranog teksta na web stranici www.marmeton.hr. Promjene stupaju na snagu odmah po objavi. Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.marmeton.hr. 

7.Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na web stranici www.marmeton.hr Marmeton d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona i/ili mobitela, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, tvrtka i OIB (samo za tvrtke).
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Marmeton d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška.

Marmeton d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja osim u slučaju kada korisnik zatraži brisanje svoga korisničkog računa i svojih osobnih podataka.
Marmeton d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe 

Marmeton d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti:

  • pristup njihovim osobnim podacima koje obrađuje, pri čemu korisnik osobnim podacima na web stranici  www.marmeton.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte (ako je funkcionalnost registracije korisnika dostupna na www.marmeton.hr)
  • izmjene i ispravke kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani
  • brisanje osobnih podataka
  • prijenos podataka trećoj strani
  • prigovor na obrade podataka
  • povlačenje danih privola za svrhe za koje je ista dana, bez ikakvih posljedica na način da zahtjeve za istima korisnici mogu podnijeti na slijedeće načine:
  1. putem elektroničke pošte na marmeton@marmeton.hr
  2. poštom na adresu Marmeton d.o.o, Druge Poljanice br.2, 10040 Zagreb

Marmeton d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.
Marmeton d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja, odnosno koliko je propisano zakonskom regulativom.

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Marmeton d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana.
Marmeton d.o.o. obrađuje i ne prenosi osobne podatke korisnika izvan granica EU. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, no ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana.
Voditelj obrade osobnih podataka je Marmeton d.o.o. i postupa u cijelosti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na očuvanje povjerljivosti prikupljenih osobnih podataka.

8.Prikupljanje Dodatnih Podataka

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.marmeton.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, prijava na novosti (koje Marmeton d.o.o. periodično može slati putem emaila, telefonske komuikacije ili putem Internet preglednik obavijesti), korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Marmeton d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Politiku privatnosti na stranici i detaljno se upoznati s pravilima zaštite osobnih podataka Marmeton d.o.o. načinima i svrhama obrada, rokovima zadržavanja podataka i svim pravima pojedinaca.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

9.Povjerljivost Podataka Trećih Osoba

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se isključivo na korištenje i upotrebu podataka koje Marmeton d.o.o. prikuplja od ispitanika. U slučaju posjeta drugim web stranicama koje su dostupne i kojima se može pristupiti putem web stranice www.marmeton.hr, korisnicima se savjetuje da pregledaju izjave o povjerljivosti podataka tih stranica. Svaka od tih web stranica ima vlastite pravilnike o povjerljivosti i prikupljanju podataka, te korisnici trebaju provjeriti te informacije direktno na tim stranicama. Marmeton d.o.o. ne preuzima odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10.Tehničke Mjere Zaštite

Marmeton d.o.o. poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe.

11.Nečuvanje Transakcijskih Podataka

Marmeton d.o.o. ne bilježi transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.