< Nadgrobne Aplikacije

Violinski ključ dekoracija - 31082


Odaberi dimenziju:

Cijena:

dimenzija nije odabrana
Ugradbeni proizvod: sadrži vijke sa stražnje strane i ugrađuje se na okomitu površinu (zid)

Nadgrobni simbol Violinskog Ključa koji predstavlja ljubav za glazbom. Cijeli opis