< Nadgrobni Križevi

Nadgrobni križ - 23533


Odaberi dimenziju:

Cijena:

dimenzija nije odabrana
Ugradbeni proizvod: sadrži vijke sa stražnje strane i ugrađuje se na okomitu površinu (zid)

Elegantni nadgrobni križ za groblje bez dodataka i s uleknutim reljefnim... Cijeli opis