< Nadgrobni Križevi

Križ za nadgrobni spomenik tanki - 23002


Odaberi dimenziju:

Cijena:

dimenzija nije odabrana
Ugradbeni proizvod: sadrži vijke sa stražnje strane i ugrađuje se na okomitu površinu (zid)

Tanki i elegantni Nadgrobni križ za groblje bez dodataka te uleknutim... Cijeli opis