< Nadgrobni Križevi

Križ - 24272


Odaberi dimenziju:

Cijena:

dimenzija nije odabrana
Ugradbeni proizvod: sadrži vijke sa stražnje strane i ugrađuje se na okomitu površinu (zid)

Nadgrobni križ za groblje bez dodataka, šireg oblika, izvrsno... Cijeli opis