Kip Majka Božja Fatimska - 37026-50cm

Za vanjsku i unutarnju uporabu, kip premazan zaštitnim površinskim sjajem.

------ Visina 50 cm 2.726,19 kn ------             

Kip Majke Božje Fatimske za nadgrobne spomenike, crkve ili svetišta.