Kip Anđeo Cvjećarica - 37064

Kip Anđeo Cvjećarica za nadgrobne spomenike, crkve ili svetišta.