< Cvjetni Motivi

Aplikacija grančice orhideje - bijela - 29337


Odaberi dimenziju:

Cijena:

dimenzija nije odabrana
Ugradbeni proizvod: sadrži vijke sa stražnje strane i ugrađuje se na okomitu površinu (zid)

Nadgrobna aplikacija, bijela orhideja za nadgrobni spomenik.   Cijeli opis