Kako odabrati sliku za nadgrobni spomenik?

Odabir fotokeramike najviše ovisi o pitanjima poput:

 

Imate li već postavljenu sliku na spomenik pa sad želite postaviti sliku druge osobe - tada je najbolje poslikati trenutno postavljenu/postavljene slike i izmjeriti njihovu dimenziju kako bi se mogla izraditi nova, za novu osobu, a da pozadine, omjeri, boja pristaju uz već postavljenu sliku.

 

Napravili ste novi spomenik ili ste ga dali na izradu - tada odabir može ovisiti jedino o prostoru koji Vam je dostupan na spomeniku, ako imate dosta mjesta na spomeniku tada imate potpunu fleksibilnost u odabiru fotokeramike. Detalji poput odabira kako želite da fotokeramika izgleda ovisi samo o Vašim željama i ukusu. U ovim situacijama stranke imaju najveću slobodu odabira.

 

Zamijenili biste već postavljene slike novima - u ovom slučaju također imate veliku slobodu izbora što se tiče detalja oko fotokeramike. Jedino što Vas u ovom slučaju može ograničavati je odabir dimenzije fotokeramike zbog rasporeda slova i ostalih ukrasa na spomeniku.