Svijećnjaci za Niše i Pretince

Svijećnjaci za Niše ugrađuju se na okomitu površinu, odnosno na "zid" i kao takvi su ugradbeni.

Svijećnjaci za Pretince (Kazete), tj. grobnice za urne ugrađuju se na horizontalnu površinu, odnosno na "pod" i kao takvi su samostojeći.

Ovakvi tipovi svijećnjaka manjih su dimenzija od standardnih (idu do 20-ak cm visine), a ugrađuju se na:

  • Kolumbarijski zid za urne (zidna ugradnja - ugradbeni)
  • Kazete za urne koje imaju okomiti spomenik/ploču (zidna ugradnja - ugradbeni)
  • Kazete za urne koje imaju polegnuti spomenik/ploču (podna ugradnja - samostojeći)

Kolumbarijske niše, odnosno kolumbarijum, je zid s kazetama za urne koji je izgrađen iznad površine zemlje.

Pod klasičnim pretincima za urne, odnosno kazetama za urne, smatraju se grobnice za urne tj. pretinci ispod površine zemlje.

Svijećnjaci za niše i pretince dolaze s dva ili četiri stakla i u njih se stavlja voštana svijeća lučica ili elektronska svijeća (vječno svjetlo). Nadgrobni svijećnjaci najčešće idu u paru s vazom istog ili sličnog izgleda.

... Prikaži više