Lampaši za Niše i Pretince

Lampaši za Niše ugrađuju se na okomitu površinu, odnosno na "zid" i kao takvi su ugradbeni.

Lampaši za Pretince (Kazete), tj. grobnice za urne ugrađuju se na horizontalnu površinu, odnosno na "pod" i kao takvi su samostojeći.

Ovakvi tipovi lampaša manjih su dimenzija od standardnih (idu do 20-ak cm visine), a ugrađuju se na:

  • Kolumbarijski zid za urne (zidna ugradnja - ugradbeni)
  • Kazete za urne koje imaju okomiti spomenik/ploču (zidna ugradnja - ugradbeni)
  • Kazete za urne koje imaju polegnuti spomenik/ploču (podna ugradnja - samostojeći)

Kolumbarijske niše, odnosno kolumbarijum, je zid s kazetama za urne koji je izgrađen iznad površine zemlje.

Pod klasičnim pretincima za urne, odnosno kazetama za urne, smatraju se grobnice za urne tj. pretinci ispod površine zemlje.

Lampaši za niše i pretince dolaze sa staklenim vrhom, a u njih se stavlja elektronska svijeća (vječno svjetlo) posebno dizajnirana da odgovara ovom tipu nadgrobnog proizvoda. Lampaši za niše najčešće idu u paru s vazom istog ili sličnog izgleda.

... Prikaži više