Primjeri Nadgrobnih spomenika s Nadgrobnim ukrasima

  • Blog
  • Primjeri Nadgrobnih spomenika s Nadgrobnim ukrasima

Primjeri nadgrobnih spomenika

Pregledajte galeriju najljepših nadgrobnih spomenika s ugrađenim nadgrobnim ukrasima iz našeg asortimana.
Primjeri nadgrobnih spomenika u galeriji uređeni su s namjerom da se prikažu mogućnosti i opcije za uređenje grobovai grobnica te da pobude emocije i prikažu mogućnost izražavanja osjećaja pomoću nadgrobnih ukrasa.

 

*Ne izrađujemo nadgrobne spomenike. Slike su primjer uređenja nadgrobnih spomenika s našim nadgrobnim ukrasima.

Galerija nadgrobnih slika - fotokeramike

Pregledajte mogućnosti izrade slika za nadgrobne spomenike. U ovoj galeriji nalaze se dostupni oblici fotokeramike i razni predlošci obrade fotografija.

Primijetit ćete da je najčešće ipak stavljana svijetlo plava pozadina za nadgrobne slike u boji, i svijetlo siva pozadina za cno-bijele slike. Razlog je jednostavan, kako bi se osoba što više istaknula i kako bi postojala mogućnost da se za određeno vrijeme doda nova nadgrobna slika i na taj način odgovara staroj, već postavljenoj nadgrobnoj slici.

Također, kao što možete vidjeti na grobljima i u ovoj galeriji, najčešći oblici koji se koriste za izradu nadgrobnih slika su Ovalni, Boemia, Pravokutni i Srce. Rijeđe se koristi Krug, a Pergament i Knjiga koriste se samo kad se želi prenijeti i poruka, stih pjesme, molitva, i sl.

 

*Slike su najčešći primjer obrade i izrade fotokeramike.